MUDr. Alice Řehořková

ORL ordinace MUDr. Alice Řehořkové, O lékařích

 • Vyšetřujeme vždy pečlivě a šetrně s maximálním ohledem na pacienta.
 • Doporučíme Vám jen ta vyšetření, která pomohou určit diagnózu, a která Vás příliš nezatíží.
 • Respektujeme Váš čas, proto se snažíme provádět většinu vyšetření při jednom sezení a stanovit tak diagnózu a léčebný postup co nejrychleji.
 • Veškerou diagnostiku a léčbu provádíme především s ohledem na Vaše vlastní přání a Váš zdravotní stav.
 • Předepíšeme Vám pro Vás optimální léčiva.
 • Doporučíme Vám pro Vás nejlepší léčbu podle současných, v Evropě i ve světě, uznávaných standardů.

MUDr. Alice Řehořková

Absolvovala Lékařskou fakultu UK Praha v Hradci Králové r. 1988
Atestace v oboru ORL v r. 1995
Atestace v oboru foniatrie v r. 2001
Praxe na lůžkovém odd. nemocnice Most 1989-2003
Praxe v soukromá ORL a foniatrické ambulanci Žatec 2003 – 2013
Soukromá audiologická a foniatrická ambulance Most 2008 – dosud
Licence České lékařské komory v oboru ORL
Licence České lékařské komory v oboru foniatrie
Specializovaná způsobilost v oboru ORL
Specializovaná způsobilost v oboru foniatrie
Diplom celoživotního vzdělávání ČLK


Naše ordinace spolupracuje s:

 • Foniatrická klinika v Praze, přednostka doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
 • ORL odd. Vojenské nemocnice Střešovice Praha, prim.MUDr. Michal Navara
 • ORL oddělení nemocnice Most, prim. MUDr. Petr Najman
 • ORL oddělení a specializované ambulance FN Motol
 • a další…

Foxlea Design tvorba www Foxlea Design & ORL MUDr. Alice Řehořková, Jirkov © 2020